גשר פרסום, ז'בוטינסקי בני ברק

הקמת גשר פרסום מעל שדרות ז'בוטינסקי בעיר בני ברק
גשר פלדה במפתח 30 מטרים, במשקל 30 טון
מחופה קסטות אלוקובונד, הזנות חשמל וכל הנדרש למערך פרסום
עבור החברה הכלכלית בני ברק 
גשר פרסום, ז'בוטינסקי בני ברק