מרכז מבקרים עיר דוד, ירושלים

הקמת קומה נוספת למרכז המבקרים עיר דוד
בסמוך לכותל המערבי.
 פרויקט הכולל עבודות בינוי, קונסטרוקציה מורכבת, קירות זכוכית, מערכות ועד לגמר מושלם.
מבנה ארכיטקטוני לשימור.
 
הפרויקט מבוצע עבור עמותת אלע"ד וחברת מוריה
ניהול פיקוח: INPROJECT 
מרכז מבקרים עיר דוד, ירושלים