מרכז מורשת קק"ל, אופקים

הקמת מבנה ציבור עבור הקרן הקיימת לישראל
בשטח של כ-1,000 מ"ר
הכולל אולם רב תכליתי, חלל HUB, כיתות לימוד, משרדים ופיתוח
בעיר אופקים 
מרכז מורשת קק
הקמת מבנה ציבור עבור הקרן הקיימת לישראל
בשטח של כ-1,000 מ"ר
הכולל אולם רב תכליתי, חלל HUB, כיתות לימוד, משרדים ופיתוח
בעיר אופקים