קרן קיימת לישראל: נס הרים

בניית מרחבים מוגנים בבית ספר שדה
עבור קרן קיימת לישראל, נס הרים
קרן קיימת לישראל: נס הרים
בניית מרחבים מוגנים בבית ספר שדה
עבור קרן קיימת לישראל, נס הרים