עבודות שימור/שיחזור

קמרונות אתר ימקא, ירושלים

קמרונות אתר ימקא, ירושלים

קמרונות אתר ימקא, ירושלים
לב ד.ע 2003 פרויקטים מיוחדים של בנייה קבלן ראשי
בניית 34 קמרונות מפלדה המדמים תקרות קמרון/ תקרות ערביות, באתר ימקא בירושלים.
מורכב על בסיס תקרות בטון רגילות ולאחר מכן רישות ברשת רביץ וטייח.
תכנון: תלת מימד ותכנון הנדסי חברת לב-דע.
ביצוע: שנת 2011.
מידע נוסף
מנהרות הכותל

מנהרות הכותל

מנהרות הכותל
לב ד.ע קבלן ראשי פרויקטים מיוחדים עבודות בנייה
קונסטרוקציה מודולארית לחיזוק תקרות כ- 15 טון פלדה.
ביצוע הקונסטרוקציה ע"י חלקים מודולאריים והכנסתם דרך המנהרות.
בניית פיגומים ומערכת נאופרם לשמירה על האתרים הארכיאולוגים.
ביצוע: שנת 2007
מידע נוסף